Ehdot & politiikka

Verkkosivuston käyttöehdot

1. Ehdot

Käyttämällä tätä verkkosivustoa sitoudut noudattamaan näitä verkkosivuston käyttöehtoja, sovellettavia lakeja ja asetuksia sekä niiden noudattamista. Jos olet eri mieltä jostakin ilmoitetuista ehdoista ja edellytyksistä, sinua kielletään käyttämästä tätä sivustoa tai pääsemästä sille. Tämän sivuston sisältämä aineisto on suojattu asiaankuuluvalla tekijänoikeus- ja tavaramerkkilainsäädännöllä.

2. Käyttölupa

 1. Sisustusenkelin sivustolla olevan aineiston (datan tai ohjelmoinnin) yhden kappaleen tilapäinen lataaminen on sallittua vain yksittäiseen ja muuhun kuin yrityskäyttöön. Tämä on vain lisenssilupa eikä omistusoikeuden vaihto, ja tämän luvan nojalla et saa:
  1. muokata tai kopioida materiaalia;
  2. käyttää materiaaleja mihinkään kaupalliseen käyttöön tai mihinkään julkiseen esitykseen (liiketaloudelliseen tai muuhun kuin liiketaloudelliseen);
  3. yrittää purkaa tai rakentaa uudelleen mitään Sisustusenkelin sivustolla olevaa tuotetta tai materiaalia;
  4. poistaa aineistosta tekijänoikeuksia tai muita rajoittavia asiakirjoja; tai
  5. siirtää materiaalit jollekin toiselle tai jopa “peilata” materiaalit toiselle palvelimelle.
 2. Tämä lupa voidaan näin ollen irtisanoa, jos et noudata mitään näistä rajoituksista, ja Sisustusenkeli voi päättää sen milloin tahansa. Luvan päättymisen jälkeen tai kun katselulupasi on päättynyt, sinun on tuhottava kaikki omistuksessasi oleva ladattu materiaali, oli se sitten sähköisessä tai painetussa muodossa.

3. Vastuuvapauslauseke

 1. Sisustusenkelin sivustolla oleva materiaali annetaan “sellaisena kuin se on”. Sisustusenkeli ei anna mitään takuita, ilmoitettuja tai ehdotettuja, ja näin ollen luopuu ja mitätöi kaikki muut takuut, mukaan lukien esteettä johdetut takuut tai takuut kauppakelpoisuudesta, soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai lisensoidun omaisuuden loukkaamattomuudesta tai muusta oikeudenloukkauksesta. Lisäksi Sisustusenkeli ei takaa tai anna mitään takeita tai esityksiä koskien Internet-sivuillaan olevien materiaalien käytön tarkkuutta, todennäköisiä tuloksia tai horjumatonta laatua tai yleisesti tällaisiin materiaaleihin tai mihin tahansa tähän sivustoon liittyviin kohteisiin liittyvää tunnistamista.

  Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

4. Rajoitukset

Sisustusenkeli tai sen toimittajat eivät missään tapauksessa saa joutua vastuuseen mistään vahingoista (mukaan lukien rajoituksetta tietojen tai hyödyn menetyksestä tai liiketoiminnan häiriöistä aiheutuvat vahingot), jotka aiheutuvat Sisustusenkelin Internet-sivujen materiaalien käytöstä tai käyttämättömyydestä, riippumatta siitä, että Sisustusenkeli tai Sisustusenkelin hyväksymä edustaja on saanut suullisesti tai kirjallisesti tiedon tällaisten vahinkojen todennäköisyydestä. Koska muutamissa oikeusjärjestelmissä ei sallita rajoituksia johdettuihin takuisiin tai velvoitteiden rajoittamista painavien tai satunnaisten vahinkojen osalta, nämä rajoitukset eivät välttämättä vaikuta sinuun.

5. Muutokset ja virheet

Sisustusenkelin sivustolla esiintyvässä materiaalissa voi olla kirjoitus- tai valokuvavirheitä. Sisustusenkeli ei takaa, että mikään sen sivustolla olevista materiaaleista on tarkka, valmis tai ajankohtainen. Sisustusenkeli voi tehdä parannuksia sivustollaan oleviin materiaaleihin milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Sisustusenkeli ei kuitenkaan sitoudu päivittämään aineistoa.

6. Linkit

Sisustusenkeli ei ole tarkastanut suurinta osaa sen verkkosivuihin liitetyistä verkkosivuista tai linkeistä eikä vastaa minkään tällaisen liitetyn verkkosivun sisällöstä. Minkä tahansa yhteyden sisällyttäminen ei merkitse sitä, että Sisustusenkeli tukisi sivustoa. Minkä tahansa tällaisen liitetyn sivuston käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla.

7. Sivuston käyttöehtojen muutokset

Sisustusenkeli voi päivittää näitä verkkosivujensa käyttöehtoja milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Hyödyntämällä tätä sivustoa hyväksyt, että nämä käyttöehdot sitovat sinua kulloinkin voimassa olevassa muodossa.

8. Sovellettava laki

Jokaista Sisustusenkelin sivustoon liittyvää tapausta on hallinnoitava Yhdysvaltojen Sisustusenkeli State -valtion lakien mukaisesti ottamatta huomioon sen lainvalintasäännöksiä.

Verkkosivuston käyttöön sovellettavat yleiset ehdot.

Tietosuojakäytäntö

Yksityisyytesi on meille tärkeää. Olemme myös laatineet tämän käytännön, jotta voisit nähdä, miten keräämme, käytämme, luovutamme, paljastamme ja hyödynnämme henkilökohtaisia tietoja. Seuraavassa esitetään yksityisyyskäytäntömme.

 • Ennen henkilötietojen keräämistä tai sen yhteydessä yksilöimme tarkoitukset, joita varten tietoja kerätään.
 • Keräämme ja käytämme yksilöllisiä tietoja ainoastaan ilmoittamiemme syiden täyttämiseksi ja muihin tarkoituksiin, paitsi jos saamme asianomaisen henkilön suostumuksen tai jos laki sitä vaatii.
 • Säilytämme yksittäisiä tietoja vain niin kauan kuin se on välttämätöntä näiden syiden täyttämiseksi.
 • Keräämme yksittäisiä tietoja laillisin ja kohtuullisin keinoin ja tarvittaessa asianomaisen henkilön tiedolla tai suostumuksella.
 • Henkilötietojen on oltava tärkeitä niiden syiden kannalta, joihin niitä käytetään, ja niiden on oltava täsmällisiä, viimeisteltyjä ja päivitettyjä siinä määrin kuin se on näiden syiden kannalta olennaista.
 • Suojaamme yksittäisiä tietoja turvasuojilla onnettomuuksilta tai murroilta sekä luvattomalta pääsyltä, levittämiseltä, kopioinnilta, käytöltä tai muuttamiselta.
 • Annamme asiakkaillemme viipymättä mahdollisuuden tutustua yksittäisten tietojen hallinnointia koskeviin käytäntöihimme ja menettelyihimme.

Keskitymme johtamaan liiketoimintaamme näiden standardien mukaisesti ja pyrimme erityisesti takaamaan, että yksittäisten tietojen yksityisyys on turvattu ja säilytetty.